Veřejná a podniková zeleň

Na udržovanou zeleň se lépe kouká, 
přiláká ven nejen brouka.

Kliknutí na obrázek Vás navede do galerie daného realizovaného díla.

Co můžeme nabídnout podnikům a obcím?

  • Zakládání trávníků, okrasných záhonů, výsadba vzrostlých stromů
  • Komplexní údržba reprezentačních ploch - trávníky, záhony (trvalek, letniček...), výsadby dřevin
  • Pravidelné kosení trávníků (maloplošných i velkoplošných)
  • Hnojení a postřiky trávníků
  • Kácení a prořezávání stromů či keřů (vč. odstranění pařezu)
  • Zeleň kolem silnic - kosení, sekání příkopů, odplevelování
  • Chemické a mechanické odplevelování výsadeb
  • Hnojení a postřiky výsadeb
  • Hrabání listí

Travnaté plochy na míru

Rádi přijmeme výzvy jako je osévání a sečení kilometrových valů v prudkém svahu, kdy je potřeba lanem jistit osévačku nebo využít sekačku na dálkové ovládání...

Umíme také založit a pečovat o fotbalové hřiště, golfové hřiště na zelené střeše nebo přírodě podobné květnaté louky, které jsou příjemným zpestřením pro lidi i faunu kolem nás.

Pokud máte zájem o naše služby nebo chcete vědět více, kontaktujte nás!